Ogólne warunki serwisu

Przed skorzystaniem z tej witryny internetowej należy uważnie przeczytać niniejszy Regulamin. Korzystając z tej strony, zgadzasz się z naszymi Warunkami, w przeciwnym razie musisz natychmiast opuścić tę stronę.

Omówienie

Ta witryna jest obsługiwana przez firmę ZPUH Siatka-Trans Jan Wojtasik dalej zwaną SIATKA-TRANS. W całej witrynie terminy „my”, „nas” i „nasz” odnoszą się do SIATKA-TRANS. SIATKA-TRANS oferuje tę witrynę internetową, w tym wszystkie informacje, narzędzia i usługi dostępne w tej witrynie dla Ciebie, użytkownika, pod warunkiem zaakceptowania przez Ciebie wszystkich warunków, zasad i powiadomień wymienionych tutaj. 
Odwiedzając naszą witrynę i / lub kupując coś od nas, angażujesz się w naszą „Usługę” i zgadzasz się przestrzegać następujących warunków („Warunki świadczenia usług”, „Warunki”), w tym dodatkowych warunków i zasad wymienione w niniejszym dokumencie i / lub dostępne za pośrednictwem hiperłącza. Niniejsze Warunki świadczenia usług mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny, w tym bez ograniczeń użytkowników, którzy są przeglądarkami, sprzedawcami, klientami, sprzedawcami i / lub autorami treści. 
Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki świadczenia usług przed uzyskaniem dostępu do naszej witryny lub korzystaniem z niej. Uzyskując dostęp do dowolnej części witryny lub korzystając z niej, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków świadczenia usług. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi warunkami niniejszej umowy, nie możesz uzyskać dostępu do strony internetowej ani korzystać z jakichkolwiek usług. Jeśli niniejsze Warunki świadczenia usług są uważane za ofertę, akceptacja jest wyraźnie ograniczona do niniejszych Warunków świadczenia usług. 
Wszelkie nowe funkcje lub narzędzia dodane do obecnego sklepu również podlegają Warunkom świadczenia usług. W każdej chwili możesz przejrzeć najnowszą wersję Warunków korzystania z usługi na tej stronie. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji, zmiany lub zastąpienia dowolnej części niniejszych Warunków świadczenia usług poprzez publikowanie aktualizacji i / lub zmian w naszej witrynie internetowej. Twoim obowiązkiem jest okresowe sprawdzanie tej strony pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z witryny lub dostęp do niej po opublikowaniu jakichkolwiek zmian oznacza akceptację tych zmian.

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki korzystania z usługi, oświadczasz, że masz co najmniej pełnoletność w swoim stanie lub prowincji zamieszkania lub że jesteś pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i dałeś nam Twoja zgoda na zezwolenie którejkolwiek z Twoich nieletnich osób pozostających na Twoim utrzymaniu na korzystanie z tej witryny. 
Nie możesz używać naszych produktów do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów, ani nie możesz, korzystając z Usługi, naruszać jakichkolwiek praw obowiązujących w Twojej jurysdykcji (w tym między innymi praw autorskich). 
Nie wolno przesyłać żadnych robaków, wirusów ani żadnego kodu o niszczycielskim charakterze. 
Naruszenie lub naruszenie któregokolwiek z Warunków spowoduje natychmiastowe zakończenie świadczenia usług.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek z dowolnego powodu w dowolnym momencie. 
Rozumiesz, że Twoje treści (z wyłączeniem informacji o karcie kredytowej) mogą być przesyłane w postaci niezaszyfrowanej i obejmują (a) transmisje w różnych sieciach; oraz (b) zmiany w celu dostosowania się i dostosowania do wymagań technicznych dotyczących łączenia sieci lub urządzeń. Informacje o karcie kredytowej są zawsze szyfrowane podczas przesyłania przez sieci. 
Zgadzasz się nie reprodukować, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, odsprzedawać ani nie wykorzystywać żadnej części Usługi, korzystania z Usługi lub dostępu do Usługi ani żadnego kontaktu na stronie internetowej, za pośrednictwem której usługa jest świadczona, bez wyraźnej pisemnej zgody od nas . 
Nagłówki użyte w niniejszej umowie zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i nie ograniczają ani w żaden inny sposób nie wpływają na niniejsze Warunki.

Dokładność, kompletność i aktualność informacji

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje udostępnione w tej witrynie nie są dokładne, kompletne lub aktualne. Materiały na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie powinny być traktowane jako jedyna podstawa do podejmowania decyzji bez konsultacji z podstawowymi, dokładniejszymi, pełniejszymi lub aktualnymi źródłami informacji. Korzystanie z materiałów w tej witrynie odbywa się na własne ryzyko. 
Ta witryna może zawierać pewne informacje historyczne. Informacje historyczne z konieczności są nieaktualne i służą wyłącznie do celów informacyjnych. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania zawartości tej witryny w dowolnym momencie, ale nie mamy obowiązku aktualizowania jakichkolwiek informacji na naszej stronie. Zgadzasz się, że Twoim obowiązkiem jest monitorowanie zmian w naszej witrynie.

Produkty lub usługi

Niektóre produkty lub usługi mogą być dostępne wyłącznie online za pośrednictwem witryny. Te produkty lub usługi mogą mieć ograniczone ilości i podlegają zwrotowi lub wymianie wyłącznie zgodnie z naszą Polityką zwrotów. 
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać kolory i obrazy naszych produktów, które pojawiają się w sklepie. Nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie dowolnego koloru na monitorze komputera będzie dokładne. 
Zastrzegamy sobie prawo, ale nie jesteśmy zobowiązani, do ograniczenia sprzedaży naszych produktów lub Usług jakiejkolwiek osobie, regionowi geograficznemu lub jurysdykcji. Możemy skorzystać z tego prawa w indywidualnych przypadkach. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia ilości oferowanych przez nas produktów lub usług. Wszystkie opisy produktów lub ceny produktów mogą ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania. Zastrzegamy sobie prawo do zaprzestania produkcji dowolnego produktu w dowolnym momencie. Jakakolwiek oferta dotycząca jakiegokolwiek produktu lub usługi złożona na tej stronie jest nieważna, jeśli jest zabroniona. 
Nie gwarantujemy, że jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji lub innych materiałów zakupionych lub uzyskanych przez Ciebie spełni Twoje oczekiwania, ani że wszelkie błędy w Usłudze zostaną poprawione.

Ceny naszych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zaprzestania świadczenia Usługi (lub jakiejkolwiek jej części lub treści) w dowolnym momencie bez powiadomienia w dowolnym momencie. 
Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zmiany cen, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usługi.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia każdego zamówienia złożonego u nas. Możemy, według naszego wyłącznego uznania, ograniczyć lub anulować ilości zakupione na osobę, gospodarstwo domowe lub zamówienie. Ograniczenia te mogą obejmować zamówienia złożone przez to samo konto klienta, tę samą kartę kredytową i / lub zamówienia, które korzystają z tego samego adresu rozliczeniowego i / lub wysyłkowego. W przypadku, gdy dokonamy zmiany lub anulujemy zamówienie, możemy podjąć próbę powiadomienia Cię, kontaktując się z adresem e-mail i / lub adresem rozliczeniowym / numerem telefonu podanym w momencie składania zamówienia. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zakazania zamówień, które według naszego wyłącznego uznania wydają się być składane przez dealerów, sprzedawców lub dystrybutorów. 
Zgadzasz się na podanie aktualnych, kompletnych i dokładnych informacji o zakupach i koncie dla wszystkich zakupów dokonanych w naszym sklepie. Zgadzasz się na niezwłoczną aktualizację swojego konta i innych informacji, w tym adresu e-mail, numerów kart kredytowych i dat ważności, abyśmy mogli sfinalizować Twoje transakcje i skontaktować się z Tobą w razie potrzeby. 
Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszymi Zasadami zwrotów.

Narzędzia i linki innych firm

Możemy zapewnić Ci dostęp do narzędzi stron trzecich, nad którymi nie monitorujemy, nie mamy żadnej kontroli ani danych wejściowych. 
Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zapewniamy dostęp do takich narzędzi „takie, jakie są” i „takie, jakie są dostępne” bez żadnych gwarancji, oświadczeń lub warunków jakiegokolwiek rodzaju i bez żadnego poparcia. Nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej lub związanej z korzystaniem przez użytkownika z opcjonalnych narzędzi stron trzecich. 
Każde użycie przez Ciebie opcjonalnych narzędzi oferowanych za pośrednictwem tej witryny odbywa się wyłącznie na Twoje własne ryzyko i według własnego uznania i powinieneś upewnić się, że znasz i akceptujesz warunki, na których narzędzia są dostarczane przez odpowiednich zewnętrznych dostawców. < br> W przyszłości możemy również oferować nowe usługi i / lub funkcje za pośrednictwem strony internetowej (w tym udostępnianie nowych narzędzi i zasobów). Takie nowe funkcje i / lub usługi będą również podlegać niniejszym Warunkom świadczenia usług.

Pewne treści, produkty i usługi dostępne za pośrednictwem naszej Usługi mogą zawierać materiały od osób trzecich. 
Linki stron trzecich w tej witrynie mogą przekierowywać Cię do stron internetowych osób trzecich, które nie są z nami powiązane. Nie jesteśmy odpowiedzialni za badanie lub ocenę treści lub dokładności i nie gwarantujemy i nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek materiały lub strony internetowe osób trzecich ani za jakiekolwiek inne materiały, produkty lub usługi osób trzecich. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub szkody związane z zakupem lub korzystaniem z towarów, usług, zasobów, treści lub jakichkolwiek innych transakcji dokonywanych w związku z witrynami internetowymi osób trzecich. Prosimy o uważne zapoznanie się z zasadami i praktykami stron trzecich i upewnienie się, że je rozumiesz, zanim przystąpisz do jakiejkolwiek transakcji. Skargi, roszczenia, obawy lub pytania dotyczące produktów innych firm należy kierować do firmy zewnętrznej.

Komentarze użytkowników, opinie i inne zgłoszenia

Jeśli na naszą prośbę prześlesz określone zgłoszenia (na przykład zgłoszenia konkursowe) lub bez naszego wniosku, prześlesz kreatywne pomysły, sugestie, propozycje, plany lub inne materiały online, za pośrednictwem dowolnego formularza internetowego, e-mailem, pocztą elektroniczną lub w inny sposób (zbiorczo „komentarze”), zgadzasz się, że możemy w dowolnym momencie bez ograniczeń edytować, kopiować, publikować, rozpowszechniać, tłumaczyć i w inny sposób wykorzystywać w dowolnym medium wszelkie komentarze, które nam przekazujesz. Nie jesteśmy i nie będziemy zobowiązani (1) do zachowania poufności jakichkolwiek komentarzy; (2) wypłaty odszkodowania za wszelkie uwagi; lub (3) aby odpowiedzieć na wszelkie komentarze.

Możemy, ale nie mamy obowiązku, monitorować, edytować lub usuwać treści, które według naszego wyłącznego uznania są niezgodne z prawem, obraźliwe, zawierające groźby, oszczercze, zniesławiające, pornograficzne, obsceniczne lub w inny sposób budzące sprzeciw lub naruszają własność intelektualną którejkolwiek ze stron lub te Warunki korzystania z usługi.

Zgadzasz się, że twoje komentarze nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności, osobowości ani innych praw osobistych lub praw własności. Ponadto zgadzasz się, że Twoje komentarze nie będą zawierać zniesławiających lub w inny sposób niezgodnych z prawem, obraźliwych lub nieprzyzwoitych materiałów ani żadnych wirusów komputerowych lub innego złośliwego oprogramowania, które mogłoby w jakikolwiek sposób wpłynąć na działanie Usługi lub powiązanej witryny. Nie możesz używać fałszywego adresu e-mail, udawać kogoś innego niż ty sam lub w inny sposób wprowadzać nas lub osoby trzecie w błąd co do pochodzenia jakichkolwiek komentarzy. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie swoje komentarze i ich dokładność. Nie bierzemy odpowiedzialności i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek komentarze przesłane przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią.

Dane osobowe

Podanie przez Ciebie danych osobowych za pośrednictwem sklepu podlega naszej Polityce prywatności.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma SIATKA-TRANS ul. Strażacka 24 42-262 Poczesna . Państwa dane będą przetwarzane jedynie w celu obsługi wysłanego zapytania i tak długo, jak to konieczne do obsługi tego zapytania. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych. Mogą Państwo również wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi zapytania. Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. W razie pytań prosimy o kontakt na: kontaktsiatka@yahoo.com.

Błędy, nieścisłości i pominięcia

Czasami w naszej witrynie lub w Usłudze mogą znajdować się informacje zawierające błędy typograficzne, nieścisłości lub pominięcia, które mogą odnosić się do opisów produktów, cen, promocji, ofert, opłat za wysyłkę produktów, czasów transportu i dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji lub anulowania zamówień, jeśli jakiekolwiek informacje w Usłudze lub na powiązanej stronie internetowej są niedokładne w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia) . 
Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, poprawiania ani wyjaśniania informacji w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej, w tym między innymi informacji o cenach, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo. Żadna określona data aktualizacji lub odświeżenia zastosowana w Usłudze ani na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej nie powinna wskazywać, że wszystkie informacje w Usłudze lub na jakiejkolwiek powiązanej stronie internetowej zostały zmodyfikowane lub zaktualizowane.

Zabronione zastosowania

Oprócz innych zakazów określonych w Warunkach korzystania z usługi, użytkownik nie może korzystać z witryny ani jej zawartości: 
(a) w jakimkolwiek celu niezgodnym z prawem; 
(b) nakłanianie innych do wykonywania czynów niezgodnych z prawem lub uczestniczenia w nich; 
(c) do naruszania jakichkolwiek międzynarodowych, federalnych, prowincjonalnych lub stanowych przepisów, zasad, praw lub lokalnych rozporządzeń; 
(d) w celu naruszenia lub pogwałcenia naszych praw własności intelektualnej lub praw własności intelektualnej innych osób; 
(e) nękać, wykorzystywać, obrażać, krzywdzić, zniesławiać, oczerniać, dyskredytować, zastraszać lub dyskryminować ze względu na płeć, orientację seksualną, religię, pochodzenie etniczne, rasę, wiek, pochodzenie narodowe lub niepełnosprawność; 
(f) przedstawiania fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji; 
(g) w celu przesyłania lub przesyłania wirusów lub innego rodzaju złośliwego kodu, który będzie lub może zostać wykorzystany w jakikolwiek sposób, który wpłynie na funkcjonalność lub działanie Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny, innych witryn internetowych lub Internetu; 
(h) zbieranie lub śledzenie danych osobowych innych osób; 
(i) do spamowania, phishingu, pharmingu, pretekstu, pająka, czołgania się lub skrobania; 
(j) w jakimkolwiek nieprzyzwoitym lub niemoralnym celu; lub 
(k) w celu zakłócania lub obchodzenia funkcji bezpieczeństwa Usługi lub jakiejkolwiek powiązanej witryny internetowej, innych witryn internetowych lub Internetu. 
Zastrzegamy sobie prawo do zakończenia korzystania z Usługi lub dowolnej powiązanej witryny z powodu naruszenia któregokolwiek z zabronionych zastosowań.

Zrzeczenie się gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

Nie gwarantujemy, nie oświadczamy ani nie gwarantujemy, że korzystanie z naszych usług będzie nieprzerwane, terminowe, bezpieczne lub wolne od błędów.

Nie gwarantujemy, że wyniki, które można uzyskać w wyniku korzystania z usługi, będą dokładne lub wiarygodne.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu możemy usunąć usługę na czas nieokreślony lub anulować ją w dowolnym momencie bez powiadomienia.

Wyraźnie zgadzasz się, że korzystasz z usługi lub nie możesz z niej korzystać na swoje wyłączne ryzyko. Usługa oraz wszystkie produkty i usługi dostarczane użytkownikowi za pośrednictwem usługi są (z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych przez nas) świadczone w stanie, w jakim są i są dostępne, do Państwa użytku, bez żadnych oświadczeń, gwarancji ani jakichkolwiek warunków, wyraźnych lub dorozumianych, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, jakości handlowej, przydatności do określonego celu, trwałości, tytułu prawnego i nienaruszania praw.

W żadnym przypadku SIATKA-TRANS, nasi dyrektorzy, kierownicy, pracownicy, podmioty stowarzyszone, agenci, wykonawcy, stażyści, dostawcy, usługodawcy lub licencjodawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek obrażenia, straty, roszczenia lub jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, karne, szczególne lub wtórne szkody wszelkiego rodzaju, w tym między innymi utracone zyski, utracone dochody, utracone oszczędności, utratę danych, koszty wymiany lub wszelkie podobne szkody, niezależnie od tego, czy wynikają z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), pełnej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z korzystania przez Ciebie z dowolnej usługi lub jakichkolwiek produktów zakupionych za pośrednictwem usługi lub z jakichkolwiek innych roszczeń związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem przez Ciebie z usługi lub dowolnego produktu, w tym między innymi wszelkich błędów lub pominięć w jakiejkolwiek treści lub jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju poniesione w wyniku korzystania z usługi lub jakichkolwiek treści (lub produktów) opublikowanych, przesłanych lub w inny sposób udostępnionych za pośrednictwem usługi, nawet jeśli poinformowano o ich możliwości. Ponieważ niektóre stany lub jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody następcze lub przypadkowe, w takich stanach lub jurysdykcjach nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnego zakresu dozwolonego przez prawo.

Odszkodowanie i rozdzielność postanowień

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić przed szkodą SIATKA-TRANS oraz naszych rodziców, filii, podmiotów stowarzyszonych, partnerów, urzędników, dyrektorów, agentów, wykonawców, licencjodawców, usługodawców, podwykonawców, dostawców, stażystów i pracowników, bez szkody dla wszelkich roszczeń lub żądań , w tym uzasadnione honoraria prawników, wniesione przez jakąkolwiek osobę trzecią z powodu naruszenia przez użytkownika niniejszych Warunków świadczenia usług lub dokumentów, do których są one włączone przez odniesienie, lub z naruszenia jakiegokolwiek prawa lub praw osoby trzeciej. < / p>

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków świadczenia usług zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie będzie jednak wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a niewykonalną część uważa się za oddzieloną od niniejszych Warunków świadczenia usług, takie ustalenie nie ma wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Zakończenie

Zobowiązania stron zaciągnięte przed datą wygaśnięcia zachowują ważność po rozwiązaniu niniejszej umowy we wszystkich celach.

Niniejsze Warunki korzystania z usług obowiązują do momentu ich wypowiedzenia przez Ciebie lub przez nas. Możesz wypowiedzieć niniejsze Warunki świadczenia usług w dowolnym momencie, powiadamiając nas, że nie chcesz już korzystać z naszych Usług lub gdy zaprzestaniesz korzystania z naszej witryny.

Jeśli według naszego wyłącznego osądu nie spełnisz lub podejrzewamy, że nie wywiązałeś się z któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług, możemy również rozwiązać tę umowę w dowolnym momencie bez wypowiedzenia, a Ty będziesz ponosić odpowiedzialność za wszystko kwoty należne do dnia rozwiązania umowy włącznie; i / lub odpowiednio może odmówić Ci dostępu do naszych Usług (lub jakiejkolwiek ich części).

Postanowienie końcowe

Nie zawarto żadnej umowy dodatkowej. Wszelkie zmiany i poprawki do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, aby uzyskać skutek prawny.

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy są lub staną się nieważne lub nieważne, ważność pozostałych części Umowy pozostanie nienaruszona i wiążąca. Nieprawidłowe lub nieważne postanowienia zostaną zastąpione odpowiednimi, aby osiągnąć ten sam cel, biorąc pod uwagę interesy obu stron.

Roszczenia Dostawcy wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być scedowane ani przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody SIATKA-TRANS.

ZPUH Siatka-Trans Jan Wojtasik ma prawo scedować i przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na firmy stowarzyszone.

Prawo właściwe dla wszelkich kontrowersji powstałych w związku z Umową będzie podlegać prawu hiszpańskiemu. Strony zgadzają się podporządkować sądom i trybunałom miasta Las Palmas na Gran Canarii, wyraźnie zrzekając się jakiejkolwiek innej jurysdykcji, która może mieć do nich zastosowanie.